λογότυπο
αρχική σελίδα εταιρικό προφίλ υπηρεσίες σύνδεσμοι επικοινωνία
Παρεχόμενες Υπηρεσίες

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
• Τήρηση & ενημέρωση των βιβλίων μηχανογραφικά
• Σύνταξη όλων των δηλώσεων φυσικών & νομικών προσώπων
• Φ.Π.Α (περιοδικές, εκκαθαριστικές, intrastat, listing)
• Παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης και τακτική επικοινωνία για σωστή ενημέρωση
• Φορολογικό αρχείο ανα επιχείρηση
 

• Πλήρης αξιοποίηση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών TAXIS
• Παρακολούθηση των εξελίξεων μέσω εξειδικευμένων πηγών και επιμορφωτικών σεμιναρίων
• Εφαρμογή ετησίου αυτοελέγχου σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του υπουργείου
• Συγκετρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών
• Σύνταξη ισολογισμών

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
• Μηνιαία μισθοδοσία προσωπικού
• Προσλήψεις – αποχωρήσεις – απολύσεις
• Ηλεκτρονικά μισθολόγια
• Γνώση όλων των επικουρικών ταμείων
• Αποστολή Α.Π.Δ. ΙΚΑ
• Αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΚΑ
• Φόρος μισθωτών υπηρεσιών
• Οριστικές δηλώσεις μισθωτών
• Ηλεκτρονικό αρχείο ανά επιχείρηση

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Εξυπηρέτηση ιδιωτών (Φορολογικές δηλώσεις, Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, Ε9, Ε2 κλπ)
• Συμβουλευτικές φοροτεχνικές, λογιστικές και οικονομικές υπηρεσίες
• Ενάρξεις , Μεταβολές , Διακοπές επιχειρήσεων
• Άριστη γνώση των μη κερδοσκοπικών εταιριών
• Γνώση των ειδικών διατάξεων ΦΠΑ (Α.45/Ν2859/2000) κλπ
• Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων

 
Ασκληπιού 7 4ος όροφος, 10679 Κολωνάκι, Αθήνα, τηλ 2103310016, φαξ 2103315002, ηλ. ταχυδρομείο logistis at hol dot gr